Sosiaalityöntekijä Niina Ristolainen

Sosiaalityöntekijä Niina Ristolainen ottaa vastaan Plusterveys Käsityöläiskadulla. Tarjolla on niin tukitapaamisia kuin laillistetun sosiaalityöntekijän vastaanotto.


Tukitapaamisissa etsitään yhdessä uusia taitoja ja voimavaroja ja keinoja arkeen, vanhemmuuteen tai esimerkiksi haastavaan elämäntilanteeseen. Myös perheiden sukulaiset, ystävät tai työntekijät voivat varata ajan tukitapaamiseen, jolloin voidaan miettiä keinoja tukea perheen voimavaroja, ja sitä kautta myös asianosaisen hyvinvointia perheessä. Tukitapaamiset ovat luottamuksellisia, ja niitä voi olla 1 – 5 kerran sarja. Tukitapaamisten tavoite ja paikka sovitaan aina yhdessä.


Laillistetun sosiaalityöntekijän asiantuntijapalvelut:

Yksilö-, pari- ja perhetapaamiset, avohuollon tukitoimet ja perhetyö, vanhempien ohjausta ja nuorten elämänhallinnan tukemista.

Tarve sosiaalityöntekijän tapaamiseen voi ilmetä yksilöillä, perheillä ja yhteisöillä erilaisissa muutos- ja kriisitilanteissa: avio- ja avoerot, sairastuminen, onnettomuudet, kuolemantapaukset, kaltoinkohtelu- ja väkivaltakokemukset, päihde- ja mielenterveysongelmat, lastensuojelulliset tilanteet ja työyhteisöjen muutos- ja kehittämishaasteet.

Palveluun kuuluu asiakkaan tilanteen kokonaisvaltaista selvittämistä, ohjausta, avustamista, asianajoa, konsultaatiota sekä sosiaalista tukemista ja perhetapaamisia. Sosiaalityön metodina Niina Ristolainen käyttää asiakkaan toimijuutta, osallisuutta ja kuntoutumista tukevia sosiaalityön menetelmiä.


Niinan vastaanotosta saa lisätietoja ja aikoja voi varata numerosta 044 784 6801 tai sähköpostitse osoitteesta niina.ristolainen@plusterveys.fi.