Käsityöläiskadun tiimin pohdintoja

Voiko koulukiusaaminen aiheuttaa traumoja?

Share |

Keskiviikko 6.10.2021 klo 20.01 - Mikaela Blomqvist-Lyytikäinen


Tässä netti/some-kiusaamisessa on vielä sekin seikka, että tekstiä voi tulkita niin monella eri tapaa, ja tilanne voi johtaa vielä suurempiin väärinkäsityksiin ja virhetulkintoihin kuin puhuttaessa. Siihen on kaikin puolin vielä vaikeampi päästä käsiksi. 

Tapaan työssäni toistuvasti aikuisia, jopa keski-ikäisiä henkilöitä, jotka tulevat esim psykoterapia-arvioon ja taustalla yksi suurimpia syitä sen hetken oireiluun ja terapian tarpeeseen on pitkäkestoinen kiusaaminen kouluaikoina ehkä jopa kymmeniä vuosia sitten. Aika ei siis aina paranna haavoja, vaan ne voivat myös tulehtua myöhemmin kun joutuu johonkin uuteen kuormittavaan tilanteeseen. 

Se, jättääkö koulukiusaaminen traumajälkiä vai ei, riippuu sekä yksilön omista vahvuuksista ja keinoista purkaa tilannetta, sekä ennen kaikkea siitä miten aikuiset ovat osanneet suhtautua siihen ja olla tukena. Aito läsnäoleva kuunteleminen ja kiinnostuminen lasta ja nuorta askarruttavista asioista on se kaikkein tärkein lääke ja ennaltaehkäisy.

Olkaamme siis läsnä lapsillemme ja nuorillemme ja heidän kokemuksille! Ja mikäli vielä vaivaa jokin kiusaamiseen liittyvä kokemus, niin ei ole myöhäistä tulla juttelemaan.

Avainsanat: koulukiusaaminen, trauma